Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

Planetære tålegrenser: seks av ni er passert

For første gang er alle de ni tålegrensene for global bærekraft definert og status analysert. Konklusjonen fra Stockholm Resilience Centre er at seks av de ni grensene er passert.


Stikkord: , ,

Publisert i: Aktuelt, Bærekraft

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.


Stikkord: , ,

Publisert i: Aktuelt, Økonomi og administrasjon

ARRANGEMENTER

NORDPRO-konferansen Gøteborg 21-23.11. 2023

Göteborg, Wallenberg konferenscenter 21. november 2023—23. november 2023

Årets NORDPRO-konferanse vil fokusere på profesjonene innenfor organisasjoner, der profesjonsutøving blant annet blir påvirket av skiftende policies og styringsideal i organisasjonen.

NEON-dagene 2023

Radisson Blu Hotel Royal Garden, Trondheim 21. november 2023—23. november 2023

NEON-dagene 2023 vil bli arrangert den 21. – 23. november i Trondheim med NTNU som vertskap.

Tidligere arrangementer...

Etikkdagar ved HVL 2023

HVL Campus Kronstad, Bergen 11. september 2023—13. september 2023

Flere arrangementer...