NAV-tiltak på anbud, kommersielle tar over

Store kommersielle aktører har for en stor del tatt over for små, offentlige og ideelle, når NAV etter 2015 har satt avklarings- og oppfølgingstiltak ut på anbud. I følge Klassekampen mottar tre kommersielle bedrifter 31 prosent av pengene NAV bruker på anbudsutsatte tiltak.

På Røros driver vekstbedriften Optimus for halv maskin etter at et firma eid av Adolfsen-brødrene vant ett av anbudene i 2015. Flemming Trondsen er Kommunikasjonssjef i ASVL, organisasjonen for offentlig eide bedrifter som Optimus. Han forteller til Klassekampen at det er krevende for små bedrifter å hevde seg i anbudssystemet. Det krever store ressurser, og anbudsrunden avgjøres i følge Trondsen i dag mer basert på utforming av teksten i anbudsdokumentet enn på oppnådde resultater.

– Det ironiske er jo at noe av hensikten med anbudsutsettingen var å sikre større leverandørmangfold, men det motsatte skjedde, sier Trondsen.

Les mer i Klassekampen