Cicero om Klimautvalget 2050: En god rapport!

Forside klimautvalget 2050

Forside klimautvalget 2050

Forskere ved Cicero har gått gjennom rapporten fra Klimautvalget 2050. Konklusjonen er positiv, og særlig framhever Cicero-forskerne at utgangspunktet for rapporten er spennende: hvilke utslipp kan vi fortsatt ha i 2050. Det gir noen tøffe anbefalinger.

Planetære tålegrenser: seks av ni er passert

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

For første gang er alle de ni tålegrensene for global bærekraft definert og status analysert. Konklusjonen fra Stockholm Resilience Centre er at seks av de ni grensene er passert.

Miljøorganisasjonar med ny oljerettssak mot staten

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Det blir omkamp i rettssaka mellom miljøorganisasjonane og staten om utlysing av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Organisasjonane meiner staten bryt Høgsterett sitt krav om utgreiing av klimakonsekvensar før godkjenning av nye felt.

Delrapport fra kompetanse­behovs­utvalget

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Det grønne skiftet vil kreve sterk og rask omstilling, og med dette vil behovet for kompetanse på mange forskjellige felt øke. Kompetanse­behov­utvalget har kommet med delrapport 2023 om utfordringene vi har i vente.