Forsker-innspill til stortingsmeldinger om natur og klima

Naturnedbygging, skjermdump, nrk

Naturnedbygging, skjermdump, nrk

To professorer ved Senter for bærekraftig arealbruk har gode råd til regjeringen, som ønsker innspill til to nye stortingsmeldinger om klima og naturmangfold. Kanskje viktigst er å anerkjenne at natur og klima ikke er særinteresser, men grunnlaget for livet.

Naturrisikoutvalget for tydeligere statlige føringer

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Det regjerings­oppnevnte Natur­risiko­utvalget anbefaler flere grep for å unngå store konsekvenser av naturtap. De foreslår også at det opprettes et nytt utvalg som skal vurdere hvordan lovverket beskytter naturen.

UH-sektoren og bærekraftig omstilling: Handling eller grønnvasking?

FNs 17 bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål

Høyere utdanning har et ovordnet ansvar for å bidra med løsninger i møtet med klima- og naturkrise, og tiden er knapp. Men faren for grønnvasking er stor, mener tre høgskole- og universitets­personer i et innlegg i Khrono.

Er vannkraft ‘strategisk’ null-utslipps­teknologi?

Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed

Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed

Vannkraft­industrien ønsker samme fordeler som sol og vind i EUs lovverk for null­utslipps­teknologi. Men det er ikke selvsagt i EU, der også atomkraft er delvis akseptert blant de innvidde teknologiene.