Evalueringsfeber og evidensjakt?

Sted: Bergen, Universitetsmuseet (inngang gjennom Christie Café)

Tid: 05. mai 2022 kl 08:30–10:00

Den faglige kollegialitet er blitt erstattet av evalueringer og individualisert konkurranse.