Ny rapport fra STAMI om hjemmekontor: ‘komplekst’

Hjemmekontor, foto Caio, Pexels
Hjemmekontor, foto Caio, Pexels*
Hjemmekontor er blitt et vanlig fenomen etter pandemien. Fenomenet har både positive og negative sider. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rår til at man først og fremst tar hensyn til den enkeltes jobbmotivasjon og helse, og til virksomheten, når man utarbeider retningslinjer for hjemmekontor.

STAMI publiserte en kunnskapsoversikt om hjemmekontor i 2021, og har kommet med en ny oversikt i år. Det er ingen entydig konklusjon i rapporten, men funnene bekrefter konklusjonene fra den forrige rapporten.

Hjemmekontor er fleksibelt, som kan være en fordel for den ansatte. Men fleksibiliteten kan også gi for uklare grenser, det kan føre til høyere arbeidskrav, og man går glipp av kollegastøtte. Løsningen egner seg best for konsentrasjonsoppgaver, men dårligere for samarbeidsoppgaver. STAMI mener det er viktig at den ansatte også har en fast arbeidsplass blant kolleger.

Les mer på stami.no