30 millioner kroner i styrehonorarer ved universiteter og høgskoler

NTNU Shekko CC BY SA 3 0 via Wikimedia Commons

NTNU Shekko CC BY SA 3 0 via Wikimedia Commons

De 10 universitetene, fem høgskolene og seks vitenskapelige høgskolene belønner styremedlemmene med 30 millioner kroner 2022. Grunngodtgjørelsen utgjør 67.800 kroner i året. I tillegg betales det ut 7.900 kroner for styremøter opp til fire timer, og mer for lengre møter. Eksterne styreledere tjener 124.400 kroner i grunngodtgjørelse per år.

Open dør for studentar og akademikarar frå Ukraina?

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe lovar å leggje til rette flyktningar frå Ukraina som ønskjer å studere. På spørsmål i Stortinget frå Sofie Høgestøl (V) om kva han vil gjere for studentar og akademikarar som kjem til Noreg som flyktningar i løpet av våren slik at dei skal kunna studere frå hausten av. «Det ska æ fiks» svara ministeren.

Strukturreformen under evaluering

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0

Vitenskapelig ansatte er mindre fornøyde, og akademisk praksis er stort sett som før. Den første rapporten fra NIFU (Nordisk instiuttt for studier a innovasjon, forskning og utdanning) med resultater fra evaluering av strukturreformen i universitets og høgskolesektoren har flere neagitve