Delrapport fra kompetanse­behovs­utvalget

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Det grønne skiftet vil kreve sterk og rask omstilling, og med dette vil behovet for kompetanse på mange forskjellige felt øke. Kompetanse­behov­utvalget har kommet med delrapport 2023 om utfordringene vi har i vente.

UNESCO ber om drahjelp for bærekraft i UH-sektoren

unesco report higher education sustainability

unesco report higher education sustainability

En omfattende UNESCO rapport ble i vinter lagt frem på den femte Bærekraftskonferansen ved UiB. Tirsdag 13. desember ble rapporten presentert av Thomas Völker og drøftet på nytt i Universitetet i Bergen sitt forum for vitenskap og demokrati.

Det avgåtte styret for Forskningsrådet: Uro etter ‘oppkonstruert krise’

Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Det nylig avgåtte styret i Forskningsrådet kommer med hard kritikk av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borthen Moe i et innlegg på Khrono 21. mai

Nesten halvparten av doktorandene fra utlandet

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

44 prosent av de nye PhD-kandidatene i 2021 hadde utenlandsk statsborgerskap. Innen matematikk og naturvitenskap utgjorde kandidater med utenlandsk statsborgerskap 63 prosent, mens andelen var på 61 prosent innen landbruksfag og veterinærvitenskap.