UiO med toårig lærerutdanning til de med bachelor i skolefag

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Søkere med bachelor i et skolefag kan nå søke toårig master med integrert PPU ved Universitetet i Oslo. Regjeringen håper flere institusjoner vil følge opp med tilbud.

Nytt regelverk for universitets- og høgskular

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Mindre strenge reglar for sjølvplagiat, strengare reglar for mellombelse tilsettingar og mindre strenge krav om to sensorar er mellom endringane i regelverket for UH-sektoren. Det trer i verk frå 1. august.

Tildelingsbrev: UH-sektoren har fått mål for 2024

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0

Berekraft rykkjer oppover på lista over viktige mål for universitets- og høgskulesektoren, og står no som mål nummer 2. Mål nummer 1 er kvalitet, mål nummer 3 er distriktspolitisk.

‘Selvplagiat’: Jusseksperter mener fuskesakene må tas opp igjen

Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens

Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens

Utestenging av student i to semester for gjenbruk av egen tekst er kjent ugyldig i Borgarting Lagmannsrett. Jusseksperter mener alle tilsvarende saker må gjennomgås.

Universitetene vil berge klimaet. Og mottar store penger fra ‘olja’

Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0

Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0

NTNU og Universitetet i Bergen er de største mottakerne blant universitetene av penger fra oljeselskapene. Samtidig profilerer de seg offensivt som bærekrafts- og klimainstitusjoner.

Delrapport fra kompetanse­behovs­utvalget

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Det grønne skiftet vil kreve sterk og rask omstilling, og med dette vil behovet for kompetanse på mange forskjellige felt øke. Kompetanse­behov­utvalget har kommet med delrapport 2023 om utfordringene vi har i vente.