Cruise-reiarar, ordførarar og hamnesjefar: PR-byrå mot lovforslag

Cruise-skip, eksos. Lisens fri bruk, CC0

Cruise-skip, eksos. Lisens fri bruk, CC0

Både ordførarar og hamnesjefar fleire stader rundt kysten var aktive overfor media like etter at regjeringa hadde lagt fram framlegg til lov om norske løner i norske farvatn. Bakspelarar var PR-byrå engasjert av cruisenæringa.