Er vannkraft ‘strategisk’ null-utslipps­teknologi?

Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed
Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed*
Vannkraftbransjen ønsker samme fordeler i EU-systemet som sol og vind. EU skal nå bestemme hvilke teknologier som er strategiske netto null-teknologier, og hvilke som bare er ‘netto null-teknologier‘. Kommisjonen og EU-parlamentet forhandler om ordlyden i det nyte lovforslag Net Zero Industry Act.

Frankrike har fått inn i forslaget at deler av atomindustrien skal regnes som både netto null- og strategisk  netto-null-teknologi. For vannkraften er det spesielt vannkraft med reservoar industrien mener fortjener å få merkelappen strategisk netto-null. Reservoarer kan både fungere som balansekraft, flomdemping og vannreserver i tilfelle tørke.

Les mer på Energi og klima