Studenter mot Gaza-krigen: Over 2000 arrestert i USA

Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0
Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0*
Av Tom Skauge

Studenter i USA har innledet campusprotester mot USA sin støtte til Israel sin bombekampanje i Gaza.

Demonstrasjonene er ved flere universitet blitt møtt med massivt politioppbud og hard behandling av studenter som protesterer.

4. mai summerte nyhetsbyrået Reuters at ved 2000 studenter var blitt arrestert i USA. Politiet bruker kraftige maktmidler mot fredelige demonstranter. Studenter i USA har innledet campusprotester mot USA sin støtte til Israel sin bombekampanje i Gaza.Ved flere universitet har også studentene stilt krav om at store universitetsfond skal trekke ut sine investeringer i Israel. Slike krav var svært virkningsfulle i kampen mot Apartheid i Sør Afrika.

Demonstrasjonene i USA har spredd seg til en rekke andre land – nylig også til Universitetet i Oslo.

Senator Bernie Sanders har advart mot at demonstrasjonene kan minne om starten på studentopprørene i 1968. En forskjell er at USA hadde egne soldater i Vietnam. de totale tapstallene av vernepliktige og profesjonelle soldater var nær 60 000.  Det er ulike beregninger at samlede tapstall i krigen. Ett tapstall for både sivile og soldater referert i Wikipedia ligger på mellom 791,000 og 1,141,000 drepte vietnamesere.

Når amerikanske studenter nå protesterer er det i solidaritet med palestinere. Befolkningen i Gaza har vært utsatt for den mest omfattende bombekampanjen som en stat har utsatt sine naboer for etter andre verdenskrig.

President Biden  har prøvd med velkjent dobbeltkommunikasjon: Det er lovlig med fredelige demonstrasjoner. Men ikke voldelige med f.eks. «ruteknusing».

I Gaza er snart alle ruter knust når 60-70% av bygningsmassen er lagt i grus, 35 000 mennesker er drept. Svært mange barn er blitt både hjemløse og foreldreløse.

Ingen universitet er lenger i drift i Gaza.