Dramatisk dødelighet i fiskeoppdrett 2023

Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens
Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens*
63 millioner laks og 2,5 millioner regnbueørret døde i sjøfasen av fiskeoppdrett i 2023. Det utgjør henholdsvis 16,7 og 14 prosent av produksjonen. For laks er dette både i absolutte tall og prosent de høyeste tallene som noen gang er registrert. I tillegg kommer økt bruk av bløggebåter som slakter fisk ved merdkanten. Dette er fisk som trolig ikke ville overlevd transporten til slaktebenken.

Men samtidig er også inntektene fra eksporten rekordhøye.

Næringen sliter med de samme tre helseproblemene som tidligere år: skader ved avlusing, gjellesykdom og vintersår. Nytt av året er at manet-skader er rykket opp blant de ti viktigste utfordringene for fiskehelsen.

I tillegg til dødeligheten blant laks og ørret, er dødeligheten «nærmest total» for 33,9 millioner rensefisk som er satt ut for å spise lus av oppdrettsfisken.

Dette kommer fram i Fiskehelserapporten 2023 fra Veterinærinstituttet