Forside » Aktuelt

– Organisasjonsgraden blant norske påvirkes ikke av arbeidsinnvandring

Foto: Patrick Hajzler, freeimages.com

Organisasjonsgraden blant bygg- og anleggsarbeidere har falt fra 43 prosent i 2004 til 34 prosent i 2017. Forskerner Henning Finseraas, Marianne Røed og Pal Schøne konkluderer en undersøkelse av organisasjonsgrad sett opp mot arbeidsinnvandring og offentlige kvalifikasjonskrav med at det ikke har noen systematisk effekt på organisasjonsgraden blant norsk om bransjen får sterk rekruttering av uorganiserte arbeidsinnvandrere.

Les mer...

Realnedgang i budsjettet på HVL – store omstillinger i vente

HVL kronstad foto JoHo CC-by-sa-4-0

I forkant av styremøte på Høgskulen på Vestlandet (HVL) skriver ledelsen ved høgskolen til styret:

«Med ambisjon om universitet og økte ressurser til forskning, må HVL derfor starte en relativt omfattende omstillingsprosess for å kunne klare sine forpliktelser og nå sine mål. Derfor er gjennomgang av studieportefølje, omfang av undervisning og emner, digitalisering, nye undervisningsformer og arealeffektivisering alle områder som er viktige å knytte tiltak til.»

Les mer...

Rapport: Legg ned universitetenes ordning for overføring av forskning til nye bedrifter

Kyrre Lekve, Simula, NTNU

En rapport fra Simula forskningssenter ved NTNU kommer med en knusende dom over universitetenes satsing på å overføre forskernes ideer til skaping av nye bedrifter. Universitetene har egne selskaper som skal stå for denne konverteringen til nytte for samfunnet. I følge Kyrre Lekve, nestleder ved Simula forskingssenter, er denne ordningen med offentlig finansinering av TTOer (Technology Transfer Offices) dyr og lite vellykket. Simula-rapporten anbefaler at selskapene legges ned.

Les mer...

Call for Papers to Workshop “Doing, Showing and Saying”

Call for papers: Deadline December 15, 2019. The Department of Philosophy and Religious Studies and the Theory of Science Forum, NTNU The Norwegian University of Science and Technology, organizes a workshop in Trondheim, June 10-11, 2020: Doing, Showing and Saying—Knowing our ways Les mer…

Kuttet sykefraværet med mer allsidighet

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com. Public domain

Tilpassete oppgaver for ansatte med redusert helse, og bredere kompetanse hos alle – det var oppskriften på hvordan hjemmesykepleien på Kløfta reduserte sykefraværet fra 17,4 til 6,5 prosent. Til Sykepleien forteller Silja Højgaaard at hun mye heller vil gå på jobb enn å være hjemme i passivitet. 

Les mer...

Pris for årets avsløring i Sverige: Hvitvasking av titalls milliarder kroner

Verdien av de svenske storbankene Swedbank og SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) er nærmest halvert etter avsløringer i serien Uppdrag Granskning på statskanalen SVT. Dokumentarene har avslørt at Swedbank har kanalisert mer enn 40 milliarder kroner fra svenske konti til Danske Bank i Baltikum – en bank som er avslørt for kanalisering av store beløp fra russisk korrupsjon til skatteparadiser.

Les mer...