Norske bedrifter slipper unna med halv skatt

Regnskap, skatt foto kindelmedia, Pexels lisens
Regnskap, skatt foto kindelmedia, Pexels lisens*
Norske selskaper skal betale selskapsskatt på 22 prosent. Men da NRK lagde en oversikt over hvor mye bedrifter med overskudd betalte, viste det seg at 34.000 lønnsomme bedrifter ikke betalte selskapsskatt i perioden 2017–2022. Disse selskapene hadde 550 milliarder kroner i overskudd i den aktuelle perioden.

Utvalget NRK har sett på er større. I snitt betalte disse bedriftene 11 prosent skatt i perioden. Det er også et gjennomgående fenomen at selskaper betaler mye mindre skatt enn det som oppgis i regnskapet. Det er noen åpenbare forklaringer på de lave tallene på innbetalt skatt:

  • Tidligere års underskudd blir normalt framført til år med overskudd, og trukket fra overskuddet.
  • Overskudd kan stamme fra utbytte på aksjer, som det ikke skattes av.
  • Overskudd kan stamme fra verdistigning på fast eiendom, som det heller ikke skattes av.

NRKs reportasje har fått kritikk for manglende kunnskap, men også ros for å ta opp et vanskelig tema. Økonomiprofessor Annette Alstadsæter mener  NRKs tall snur hele skattediskusjonen på hodet: – Formuesskatten er den siste skansen på å sikre at alle er med og betaler skatt etter evne, sier hun til NRK.

Les NRKs artikkel