Arbeidere på nullprosentkontrakter vant i tingretten

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening

I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte ‘nullprosentkrontraktene’ der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.