Lærerutdanningen: – Hva er profesjonsrelevant forskning?

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

male-teacher-cartoon

Selv om alle er enige om å utvikle en kvalitetssikret, forskningsbasert og framtidsrettet lærerutdanning, har likevel kampene rast i årevis om hvordan utdanningen skal bygges opp og hva den skal inneholde. Dette skriver Line Sjøtun Helganger på Khrono. Særlig har diskusjonen dreid seg om hva som egentlig menes med profesjonsrelevant forskning, som er en viktig del av særlig det nye 5. året, som fører fram til mastergrad.

Undervisere med Phd ansettes. Profesjonsstudenter ønsker lærere med praktisk erfaring

Forskerforum

Forskerforum

Profesjonsfagene må ut av eget hus for å hente inn praktisk erfaring. Høgskolene som nå er blitt til universiteter må tilby master- og doktorgrader. Til dette tilbudet trenger de undervisere med doktorgrad, og helst også arbeidserfaring. Disse finnes det ikke mange av.

Ny bok: Lærerutdanningene utsettes for ‘politisk hyperaktivisme’

the-struggle-for-teacher-education

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka «The Struggle for Teacher Education», foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelsepå styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til. 

Ny leder for sykepleierutdanningen ved HiOA svarer på studentkritikken

Unni Hembre, profilbilde LinkedIn

Unni Hembre, profilbilde LinkedIn

Den største sykepleierudanningen i landet har fått ny sjef – Unni Hembre (56). Til den omfattende kritikken mot utdanningen spesielt fra studenter, svarer hun at hun vil sørge for bedre sammenheng mellom teori og praksis.

Ett av de kritiske punktene som går igjen fra studentene er at undervisningen er for akademisk rettet, med stort fokus på oppgaveskriving og lite på de praktiske utfordringene som venter i yrkeshverdagen.

Sykepleierne skal bli forskere – men lærer de å pleie pasienter?

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir utsatt for hard kritikk fra studentene. På et fagseminar ved Høgskolen møtte ledelsen ved fakultetet og skolen studentene, og ordbruken fra noen av studentene var tøff: — Det må være flere enn meg som er opptatt av de praktiske ferdighetene man trenger som sykepleier. Planen her er mer forskning, men samme hva som står i planen må vi kunne behandle pasienter. Du virker helt uaffisert av debatten om sykepleieutdanningen og praktiske ferdigheter, sa andreårsstudent Cathrine Krøger til rektor Curt Rice.

Ikke alle ønsker at høgskolene skal bli universitet

Elisabeth Gording Stang, foto HiOA

Elisabeth Gording Stang, foto HiOA

Jussprofessor Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus luftet bekymringen sin på Facebook over jaget etter universitetsstatus for høgskolene. Responsen var stor fra kolleger som var enige med henne, både ved HiOA og andre høgskoler. Flere oppfordret henne om å skrive kronikk om saken, og den ble publisert i Aftenposten.no søndag. Her skriver Stang blant annet at hun frykter HiOA går fra A-høgskole til B-universitet. Da ble responsen enda større.