EU vedtar omstridt lov om naturrestaurering

Garzweiler brunkull gruve, foto Ekem CC BY SA 3.0
Garzweiler brunkull gruve, foto Ekem CC BY SA 3.0*
Den østerrikske klimaministeren stemte til slutt for forslaget til ny lov om naturrestaurering i EU, og dermed ble den vedtatt. Men hun mister trolig stillingen sin på dette, etter sterk kritikk i Østerrike, der det største regjeringspartiet er imot loven. Loven er likevel gyldig vedtatt i EU, selv om motstanden også var sterk i parlamentet.

Kritikken fra motstanderne går spesielt på at loven kan svekke økonomien til bøndene. De store bondeprotestene den siste tiden har spesielt fått partier på høyresiden til å bli mer skeptiske til loven.

Den nye loven er en viktig del av ‘Fit for 55’-pakken, som skal sikre 55 proset av klimagasser i EU innen 2030. Loven om naturrestauring skal sørge for at 20 prosent av skadde vann- og landområder i EU skal restaureres innen 2030. Det er ikke avklart om hele eller deler av loven er EØS-relevant.

Les mer i Energi og klima