Ny søkemotor for forsking i tilknyting til berekraftsmåla

FNs 17 bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål*
Ein ny søkemotor er lansert for forsking innan berekraftsmåla. Det er dei tre institusjonane Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet som står bak.

I søkemotoren kan du leggje inn søkeord og få fram forskingsartiklar som inneheld desse orda, tilbake til 2015.

Om det finst direkte tilgong til artiklane, får du dei direkte opp på skjermen.

Du får òg statistikk over artiklar knytt til berekraftsforsking.

Les meir på hvl.no