Organisasjoner

Her finner du en liste over en rekke norske profesjonsorganisasjoner. Listen skal være særlig relevant for forskere, men også for andre som søker kunnskap om profesjonsorganisasjoner og fagforbund.

Listen er sortert alfabetisk etter tema. Forpro tar ikke ansvar for informasjonen på de enkelte nettsteder.

Synes du det mangler noe på listen? Send en melding til Forpro.

Profesjon Organisasjon
Flere profesjoner Akademikerne
Advokater Den norske Advokatforening
Ambulansepersonell Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY
Arkitekter Arkitektenes Fagforbund
Befal Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Bibliotekarer Bibliotekarforbundet
Branntjenestemenn Brannforbundet i Delta
Flere profesjoner Delta
Flere profesjoner Delta oppvekst
Diakoner Det norske Diakonforbund
Jordmødre Den norske Jordmorforening
Leger Den norske Lægeforening
Maskinister Det norske Maskinistforbund
Postansatte Den norske Postorganisasjon (gått over til Norsk Post- og Kommunikasjonsforb.)
Tannleger Den norske Tannlegeforening
Veterinærer Den norske Veterinærforening
IKT-, energi- og elinstallatører El og IT Forbundet
Flere profesjoner Etatsansattes Landsforbund (Gått over til Parat)
Flere profesjoner Fagforbundet
Ledere Fagforeningen for rådmenn og andre ledere
Apotekteknikere Farmasiforbundet
Flere profesjoner Fellesforbundet
Flere profesjoner Flerfaglig fellesorganisasjon (Parat)
Flere profesjoner FO – Fellesorganisasjonen
Forsvarspersonell Forbundet for Ledelse og Teknikk (gått over til Personellforbundet)
Forskere Forskerforbundet
Forsvarspersonell Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund (gått over til Personellforbundet)
Frisører Frisørenes fagforening
Flere profesjoner Handel og Kontor
Indistri- og energiansatte Industri Energi
Kirkeansatte Kirkeansatte
Kjemikere Kjemisk forbund (gått over til Industri Energi)
Flere profesjoner Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Gått over til Delta)
Kokker og ansatte i matomsorg Kost- og ernæringsforbundet
 Offiserer Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
Flere profesjoner Kulturforbundet
Forskere og ansatte ved universitet og høgskoler Landsforbund for universitets-, høgskole- og forskningspersonell (gått over til Parat)
Flere profesjoner Landsorganisasjonen (LO)
Ledere Lederne
Lærere Lærerforbundet (gått over til Utanningsforbundet)
Flere profesjoner Negotia
Bønder Norges Bondelag
Farmasøyter Norges Farmaceutiske forening
Fiskere Norges Fiskarlag
Funksjonærer Norges Funksjonærforbund (gått over til Negotia)
Ingeniører Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Jurister Norges Juristforbund
Offiserer Norges Offisersforbund (NOF)
Audiografer Norsk Audiografforbund (NAF)
Bønder og småbrukere Norsk Bonde- og småbrukarlag
Ergoterapeuter Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)
Forfattere og   oversettere Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Fengelsbetjenter og ansatte i friomsorgen Norsk Fengsels- og friomsorgs Forbund
Ansatte innen film, video og fjernsynsproduksjon Norsk Filmforbund
Ansatte i asylmottak Norsk forening for asylmottaksarbeidere (ligger under sidene til Fagforbundet Sunnhordland
Helse og sosialarbeidere Norsk Helse- og Sosialforbund (gått over til Fagforbundet)
Ledere og rådgivere innen helse- og sosialsektoren Norsk Helse- og Sosiallederlag
Helsesekretærer Norsk Helsesekretærforbund, NHSF
Jernbaneansatte Norsk Jernbaneforbund
Journalister Norsk Journalistlag
Musikere Musikernes Fellesorganisasjon
Flere profesjoner Norsk Kommuneforbund (gått over til Fagforbundet)
Lektorer og lærere Norsk Lektorlag
Lærere Norsk Lærerlag (gått over til Utdanningsforbundet)
Flere profesjoner Norsk Olje- og Petrokjemisk fagforbund (gått over til Industri Energi)
Postansatte Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Psykologer Norsk Psykologforening (NPF)
Radiografer Norsk Radiografforbund
Ansatte i innenriks og utenriks sjøfart Norsk sjømannsforbund
Sjøoffiserer Norsk Sjøoffisersforbund
Skoleledere Norsk skolelederforbund
Sykepleiere Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Tannpleiere Norsk Tannpleierforening (NTpF)
Flere profesjoner Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Tollere Norsk Tollerforbund
Transportarbeidere Norsk Transportarbeiderforbund
Yrkeshygienikere Norsk Yrkeshygienisk Forening
Arkitekter Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Fysioterapeuter Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF)
Sivilingeniører Norske Sivilingeniørers Forening (gått over til Tekna)
Flere profesjoner Næringsansattes Yrkesorganisasjon (Gått over til Delta)
Flere profesjoner Parat
Forsvarspersonell Personellforbundet
Pleie og omsorgsansatte Helsefagarbeidere i Delta
Politi Politiets fellesforbund
Prester Presteforeningen
Flere profesjoner Samfunnsviternes fagforening
Siviløkonomer Siviløkonomene
Skatterevisorer Skatterevisorenes forening
Lærere og skoleledere Skolenes landsforbund
Flere profesjoner Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Flere profesjoner Statstjenestemannsforbundet (STAFO)
Sykehusportører Sykehusportørenes Yrkesorganisasjon (SPORTY)
Flere profesjoner Tekna
Flere profesjoner Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Flere profesjoner Universitet- og høyskoleutdannedes forbund
Lærere og skoleledere Utdanningsforbundet
Flere profesjoner Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Synes du det mangler noe på listen? Send epost til Forpro.