11 organisasjoner og Regjeringen med strategi for flere lærere

Lærer via Pixabay
Lærer via Pixabay*
Regjeringen og skole- og barnehage-Norge har gått sammen om en felles strategi for å gjøre læreryrket mer attraktivt, slik at flere skal søke seg dit. Blant tiltakene som foreslås i strategien, lister regjeringen opp disse:

  • Praksisen i utdanningene skal bli bedre.
  • Nyutdannede lærere skal bli tatt imot bedre og mer systematisk i barnehager og skoler, og få veiledning.
  • De som allerede jobber i barnehage og skole, men ikke har en lærerutdanning, skal få mulighet til å ta dette kombinert med jobb.
  • Lærere skal få mer tid til å være lærere, ved at laget rundt barn og unge blir styrket.
  • Skolen skal være en trygg arbeidsplass og lærere skal være trygge på hvilke handlingsrom de har hvis det oppstår situasjoner.
  • Rekrutteringsarbeidet skal forsterkes og det skal hentes inn mer kunnskap om årsaker til at færre velger læreryrket, og om hvilke tiltak som er effektive.

Les mer om strategien på regjeringen.no