Forsvaret: Ingen søkere på kritisk viktige stillinger

Innsatsstyrke Grebe på øvelse. Foto Hermine Heier / Forsvaret
Innsatsstyrke Grebe på øvelse. Foto Hermine Heier / Forsvaret*
Mange svært viktige mellomleder-stilinger i Forsvaret står ubesatt. Det krever mange års erfaring i Forsvaret for å fungere i disse stillingene. Fire ganger i året lyses disse stillingene ut. Antall søkere til hver stilling er i snitt redusert til det halve siden 2018. I Forsvarets Forum listes antall stillinger som er lyst ut, og hvor mange som ble besatt og hvor mange som ingen har søkt på. I den siste utlysingen i mai ble det lyst ut 277 stillinger som det er ‘kritisk og viktig’ at blir besatt innen 1. august. Av disse var det 87 stillinger som ingen søkte på.

Nestkommanderende i Forsvarets personell- og vernepliktsenter Petter Lysholm sier at økningen i antall soldater som følge av økning langtidsplanen etterhvert vil hjelpe på personellmangelen.

Les mer i Forsvarets forum