NEON-dagene: Profesjonsetisk nettverk inviterer til 2 sesjoner

Tromsø, foto: Fjellheisen, tysk Wikipedia, CC BY SA 2.0 DE
Tromsø, foto: Fjellheisen, tysk Wikipedia, CC BY SA 2.0 DE*
Profesjonsetisk nettverk inviterer til 2 sesjoner under NEON-dagene i Tromsø 20-21 november:
De to sesjonene:
Profesjon og organisasjon – Gamle dilemma, nye løsninger?
og
Profesjonalisering – Nye utfordringer fra teknologisk innovasjon, etikk, bærekraft og ny lovgivning
finnes i den alfabetiske listan her:
Frist for å sende abstrakt: 29 august.
Registrer forslaget her.