Tross formuesskatt – de rikeste blir stadig rikere

Rik, foto Benoît De Haas, Pixabay lisens
Rik, foto Benoît De Haas, Pixabay lisens*
Ulikheten i Norge når det gjelder både inntekt og formue har økt de siste tretti årene. Hovedårsaken er at de rikeste tjener mer og betaler mindre skatt enn før. Norge er i blant landa i verden som har flest antall milliardærer i forhold til folketallet. Alle de 400 rikeste i Norge er milliardærer. Verdensbanken har kåret Norge til det niende beste landet i verden å gjøre forreninger. Dette er blant hovedpunktene i en analyse fra Emil Øversveen i Manifest Analyse.

Problemstillingen analysen skulle avklare var om økte skatter gjør det vanskelig å være rik i Norge, om dette skaper færre jobber og lavere økonomisk vekst.

Les mer på Manifest Analyse