UiO med toårig lærerutdanning til de med bachelor i skolefag

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0
Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0*
De regjeringen åpnet for mer lokal tilpassing av lærerutdanningene, var ikke Universitetet i Oslo (UiO) seine med å tilby et nytt studietilbud for lærerutdanning. Tilbudet retter seg spesielt til søkere som har bachelor i et skolefag og karakter C eller bedre. Disse kan søke innen 10. juni på to-årig masterutdanning ved UiO med integrert PPU (praktisk-pedagogisk utdanning).

Flere andre institusjoner er i gang med lignende opplegg, og regjeringen arbeider med oppdatering av reglene slik at flere kan tilby slike studier. Behovet for nye lærere er svært stort.

Les mer på Universitetet i Oslo