Atomvåpen viktigere i internasjonal politikk

K 25571 polaris atom missil. Lisens: fri bruk
K 25571 polaris atom missil. Lisens: fri bruk*
De ni atomvæpnede statene – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea) og Israel – fortsetter å modernisere sine atomvåpen. De utplasserte også nye kjernefysiske våpensystemer i 2023, ifølge SIPRI sin årsrapport.
I januar 2024 var vel 12.121 stridshoder på lager eller utplassert globalt.   Rundt 2.100 av de utplasserte stridshodene ble holdt i en tilstand av høy operativ beredskap mot ballistiske missiler. Nesten alle disse stridshoder tilhørte Russland eller USA, men for første gang mener SIPRI at Kina har noen stridshoder i høy operativ beredskap.

– Ekstremt bekymringsfullt

– Mens den globale summen av atomstridshoder fortsetter å falle ettersom våpen fra den kalde krigen gradvis demonteres, fortsetter vi dessverre å se år-til-år økninger i antall operative atomstridshoder, sier SIPRI-direktør Dan Smith. – Denne trenden ser ut til å fortsette og sannsynligvis aksellerere i de kommende årene og er ekstremt bekymringsfull.
India, Pakistan og Nord-Korea jakter alle på evnen til å utplassere flere stridshoder på ballistiske missiler, noe Russland, Frankrike, Storbritannia, USA og – nylig – Kina allerede har. Dette vil muliggjøre en rask potensiell økning i utplasserte stridshoder, samt muligheten for atombevæpnede land til å true ødeleggelsen av betydelig flere mål.

Mindre åpenhet i Russland og USA

Russland og USA har til sammen nesten 90 prosent av alle atomvåpen. Størrelsen på deres respektive militære lagre (dvs. brukbare stridshoder) ser ut til å ha holdt seg relativt stabile i 2023, selv om Russland anslås å ha utplassert rundt 36 flere stridshoder med operative styrker enn i januar 2023. Åpenheten angående kjernefysiske styrker har avtatt i begge land i kjølvannet av Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, og debatter rundt atomdelingsordninger har økt i fremtredende grad.