Brukerorganisasjoner


Her finner du en liste over en rekke norske organisasjoner der ulike brukergrupper har organisert seg – bl.a. for å stå sterkere i samhandling og/eller konflikt med profesjonsutøvere og profesjonsorganisasjoner. Listen skal være særlig relevant for forskere, men også for andre som søker kunnskap om brukerorganisasjoner og brukerorganisering.

Listen er sortert alfabetisk etter tema. Forpro tar ikke ansvar for informasjonen på de enkelte nettsteder.

Synes du det mangler noe på listen? Send en melding til oss.

ABCDEFGHI – J – KLMNOP – Q – RSTUV/W

Til toppen av siden

Tema Organisasjon
Abort Amathea
ADHD ADHD-foreningen
Addisons sykdom – Morbus Addison Morbus Addison Forening
Adrenogenitalt syndrom – AGS Norsk forening for genitale anomalier
Afasi Afasiforbundet i Norge
AIDS – HIV Landsforeningen mot aids – Pluss
AIDS – HIV Senter for alle berørt av hiv – Aksept
Akromegali Morbus Addison Forening
Albinisme Norsk forening for Albinisme
Alkoholproblemer AA – Anonyme Alkoholikere
Alkoholproblemer AKAN – Arbeidslivet komite mot alkoholisme og narkomani
Alkoholproblemer Blå Kors Norge
Alkoholproblemer Forbundet mot rusgift
Allergi Norges Astma- og Allergiforbund
Alopecia Areata – flekkvis tap av hår Landsforeningen Alopecia Areata
Ammeproblemer Ammehjelpen
Amputere legemsdeler Landsforeningen for amputerte
Amputere legemsdeler (arm/ ben) MOMENTUM – Foreningen for Arm- og Benamputerte
Analatresi Norsk Forening for Analatresi
Angst Angstringen
Anorexia nervosa Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Anorexia nervosa Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)
Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita
Astma Norges Astma- og Allergiforbund
Autisme Autismeforeningen i Norge
Autisme NFU
Til toppen av siden
Barn – miste et barn Foreningen «Vi som har et barn for lite»
Barn – miste et barn Landsforeningen til støtte ved krybbedød
Barn med ernæringsproblemer KNAPPEN – En forening for foreldre til barn med ernæringsproblemer
Barn med funksjonshemming Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Barn med funksjonshemming Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Barn med hjertesykdom Foreningen for hjertesyke barn
Barn med hoftelidelser Foreningen for barn med hoftelidelser (FBH)
Barn med lese-/skrivevansker Dysleksiforbundet i Norge
Barn med revmatisk sykdom Barne- og ungdomsrevmatikergruppe, BURG
Barn med språkvansker (etter hjerneskade) Foreldreforeningen for barn med språkvansker
Barn og familie – Bekymringstelefon for Foreldre Organisasjonen voksne for barn
Barn og familie Nasjonalforeningen for folkehelsen
Barneleddgikt Barne- og ungdomsrevmatikergruppe, BURG
Barnevernsbarn Landsforeningen for barnevernsbarn
Barnløshet ufrivillig Foreningen for ufrivillig barnløse
Bekhterev Norsk Revmatikerforbund (NRF)
Bekkenløsningsplager Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager (LKB)
Bekymring – Bekymringstelefon for Foreldre Organisasjonen voksne for barn
Ben-amputerte MOMENTUM – Foreningen for Arm- og Benamputerte
Benmargstransplanterte Norsk Forening for Benmargstransplanterte
Benskjørhet – Osteoporose Norsk Osteoporoseforening
Benskjørhet medfødt – Osteogenesis Imperfecta Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Bipolar lidelse Bipolarforeningen
Blinde/ synshemmede Norges Blindeforbund
Blinde/ synshemmede barn Assistanse – Foreldreforeningen for synshemmedes barns sak
Blinde-døve barn – medfødt Foreldreforeningen for døvblinde
Blinde-døve/ syn- og hørselshemmede LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/ Døvblinde
Blinde-døve/ syn- og hørselshemmede FNDB – Foreningen Norges Døvblinde
Blødere Foreningen for Blødere i Norge
Bulimia nervosa Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Bulimia nervosa – spiseforstyrrelser Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)

Til toppen av siden
Candida Candida Clubben
Cerebral Parese Cerebral Parese-Foreningen
Cushing syndrom Morbus Addison Forening
Cystisk Fibrose Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Cøliaki Norsk Cøliakiforening
Til toppen av siden
Demens Nasjonalforeningen for folkehelsen
Diabetes – sukkersyke Norges Diabetesforbund
Down syndrom Norsk nettverk for Down syndrom
Down syndrom Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Down syndrom Norsk Forbund for Utviklingshemmede – NFU
Down syndrom Ups and Downs
Dysleksi – lese-/ skrivevansker Dysleksiforbundet i Norge
Dysmeli – medfødte misdannelser Norsk Dysmeliforening
Dystoni Norsk Dystoniforening
Døvblinde/ syns- og hørselhemmede LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syn- og Hørselhemmede/ Døvblinde
Døvblinde/ syns- og hørselshemmede FNDB – Foreningen Norges Døvblinde
Døvblinde barn – medfødt Foreldreforeningen for døvblinde
Døve/ tunghørte Hørselshemmedes Landsforbund
Døve/ tunghørte Norges Døveforbund
Til toppen av siden
Ehler-Danlos Syndrom Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom
Endetarm – medfødt lukket – Analatresi Norsk Forening for Analatresi
Endometriose Endometrioseforeningen
Epilepsi Norsk Epilepsiforbund
Til toppen av siden
Familie og barn – Bekymringstelefon for Foreldre Organisasjonen voksne for barn
Familie og barn Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fibromyalgi Norges Fibromyalgi Forbund
Fordøyelsessykdommer Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Fragilt X-syndrom Foreningen for Fragilt X-syndrom
Funksjonshemming Norges Handikapforbund
Funksjonshemmede barn Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Til toppen av siden
Gane-/ leppespalte Leppe-/ganespalteforeningen i Norge
Genitale Anomalier Norsk forening for genitale anomalier
Grønn stær – Glaucom Norsk Glaucom Forening
Til toppen av siden
Handikappede – funksjonshemming Norges Handikapforbund
Handikappede barn Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Handikappede barn Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Hareskår – leppe-/ganespalte Leppe-/ganespalteforeningen i Norge
HIV Landsforeningen mot aids – Pluss
HIV Senter for alle berørt av hiv – Aksept
Hjerneblødning/ -infarkt/ -slag Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Hjertesykdom Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Hjertesykdom Nasjonalforeningen for folkehelsen
Hjertesyke barn Foreningen for hjertesyke barn
Hjerte- og/ eller lungesyk ungdom Hjerte- og Lungesyk Ungdom
Hjertetransplanterte Foreningen for hjerte og lungetransplanterte
Hodepine Hodepine Norge
Hoftelidelser barn Foreningen for barn med hoftelidelser (FBH)
Huntingtons sykdom Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Hydrocephalus – vannhode Ryggmargsbrokkforeningen
Hypofysesvikt Morbus Addison Forening
Hypothyreose medfødt Foreningen for medfødt hypothyreose
Hørselsforstyrrelser Hørselshemmedes Landsforbund
Hørselsforstyrrelser – døve/ tunghørte Norges Døveforbund
Hørsels – og synshemmede LSHDB– Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/ Døvblinde
Hørsels – og synshemmede FNDB – Foreningen Norges Døvblinde
Høyt stoffskifte Stoffskifteforbundet
Håravfall – flekkvis tap av hår Landsforeningen Alopecia Areata
Til toppen av siden
Iktyose Norsk Keratoseforening
Immunsvikt Norsk Immunsviktforening
Incest No Abuse
Intravenøs behandling Norsk Intravenøsforening (NIFO)
Til toppen av siden
Keratose Norsk Keratoseforening
Kortvokste Norsk Interesseforening for Kortvokste
Kraniofacale tilstander/diagnoser Norsk Kraniofacal forening
Kreft Kreftforeningen
Kreft – barn Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB)
Kreft – benmargstransplanterte Norsk Forening for Benmargstransplanterte (NFBMT)
Kreft – brystkreft Foreningen for brystkreftopererte
Kreft – munn, øre, nese, hals Norsk Landsforening for Laryngectomerte (NLFL)
Kreft – ungdom Ungdomsgruppen i Kreftforeningen
Krigsinvalide Krigsinvalideforbundet
Kronisk utmattelsessyndrom Myalgisk Encefalopati Forening
Kroniske smerter Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Krybbedød Landsforeningen til støtte ved krybbedød
Til toppen av siden
Laryngectomerte Norsk Landsforening for Laryngectomerte
Lavt stoffskifte Stoffskifteforbundet
Leddbruskskadde Leddbruskskadeforeningen
Leddgikt Norsk Revmatikerforbund – NRF
Leddgikt Norsk leddgiktforbund
Leppe-/ganespalte Leppe-/ganespalteforeningen i Norge
Lese-/ skrivevansker – Dysleksi Dysleksiforbundet i Norge
Leversykdom Leverforeningen
LMBB (Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom) Interesseforeningen for LMBB – syndrom
Lungesyk Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Lungetransplanterte Foreningen for hjerte og lungetransplanterte
Lupus Norsk Revmatikerforbund
Lymfeødem Norsk Lymfeødemforening
Løsemiddelskadde Landsforeningen for Løsemiddelskadde (LFFL)
Til toppen av siden
Marfan syndrom Marfanforeningen
Medfødt benskjørhet – Osteogenesis Imperfecta Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Mental helse Mental Helse
Migrene Hodepine Norge
Misdannelser – Dysmeli Norsk Dysmeliforening
Morbus Addison Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Muskelsykdom Foreningen for Muskelsyke
Myalgisk Encefalopati Myalgisk Encefalopati Forening
Til toppen av siden
Nakkeslengskadde Foreningen for nakkeslengskadde
Nakkeslengskadde Norges Wiplash Forbund
Narkolepsi Foreningen for Søvnsykdommer
Narkotikaproblemer Anonyme narkomane
Narkotikaproblemer AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
Narkotikaproblemer Blå Kors Norge
Narkotikaproblemer Forbundet mot rusgift
Narkotikaproblemer Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Narkotikaproblemer Ungdom mot narkotika
Nethertons syndrom Norsk Keratoseforening
Nevrofibromatose Norsk Forening for Nevrofibromatose
Nyre Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Til toppen av siden
Ordblindhet – dysleksi Dysleksiforbundet i Norge
Osteogenesis Imperfecta – medfødt benskjørhet Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Osteoporose – benskjørhet Norsk Osteoporoseforening
Til toppen av siden
Parkinson Norges Parkinsonforbund
Polioskadde Landsforeningen for polioskadde ( LFPS)
Porfyri Norsk Porfyriforening
Protesebrukere MOMENTUM – Foreningen for Arm- og Benamputerte
Psoriasis Norsk Psoriasisforbund
Psoriasisleddgikt Norsk Revmatikerforbund
Psykisk utviklingshemmede Landsforbundet for psykisk utviklingshemmede og pårørende
Psykiske plager/ sykdommer Mental Helse Norge
Vårres – regionalt brukerstyrt senter for Midt-Norge Vårres
Psykiske sykdommer (pårørende) Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Til toppen av siden
Reservoaropererte NORILCO – Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte
Revmatisk sykdom Norsk Revmatikerforbund
Rygg Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk Ryggmargsbrokkforeningen
Ryggmargskadde Landsforeningen for ryggmargskadde ( LARS)
Til toppen av siden
Sarkoidose Støttegruppen for sarkoidosepasienter
Seksuelt misbrukte Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte
Sjøgrens syndrom Norsk Revmatikerforbund
Sklerodermi Norsk Revmatikerforbund
Skrive-/ lesevansker – dysleksi Dysleksiforbundet i Norge
Slagrammede Landsforeningen for slagrammede ( LFS)
Slitasjegikt Norsk Revmatikerforbund
Smerter Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Spilleavhengighet Anonyme Gamblere
Spiseforstyrrelser Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)
Stamming Norsk Interesseorganisasjon for Stammere
Stoffskifte lavt/høyt Stoffskifteforbundet
Stomi-opererte NORILCO – Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte
Sturge-Weber syndrom Norsk Forening for Sturge-Weber syndrom
Sukkersyke – diabetes Norges Diabetesforbund
Synshemmede/ blinde Norges Blindeforbund
Synshemmede barn Assistanse – Foreldreforeningen for synshemmedes barns sak
Syns- og hørselshemmede LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/ Døvblinde
Syns- og hørselshemmede Foreningen Norges Døvblinde
Søvnsykdommer Foreningen for Søvnsykdommer
Til toppen av siden
Tannskade Forbundet Tenner og Helse
Tourette syndrom Norsk Tourette Forening
Trafikkskadde Landsforeningen for Trafikkskadde
Transplanterte organer Foreningen for hjerte og lungetransplanterte
Transplanterte organer Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Tuberkulose Nasjonalforeningen for folkehelsen
Tuberøs Sklerose Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Tunghørte/ døve Hørselshemmedes Landsforbund
Tunghørte/ døve Norges Døveforbund
Tunghørte – døvblinde/ Syn- og Hørselhemmede LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syn- og Hørselhemmede/ Døvblinde
Tunghørte – døvblinde FNDB– Foreningen Norges Døvblinde
Turner Syndrom Turner Syndrom foreningen Norge
Tvangslidelser (OCD) Norsk OCD forening, ANANKE
Tvillingforeldre Tvillingforeldreforeningen
Til toppen av siden
Ufrivillig barnløse Foreningen for ufrivillig barnløse
Utlagt urinleder/ tarm – stomiopererte NORILCO – Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte
Utmattelsessyndrom kronisk Myalgisk Encefalopati Forening
Utviklingshemmede Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Utviklingshemmede Norsk Forbund for Utviklingshemmede – NFU
Til toppen av siden
Vannhode (Hydrocephalus) Ryggmargsbrokkforeningen
Voldsofre Landsforeningen for voldsofre
Voldsofre Norsk forbund for voldsofre
Voldtatte Landsforeningen for voldtatte – Dixi
Wiplash – nakkeslengskade Foreningen for nakkeslengskadde
Wiplash – nakkeslengskade Norges Wiplash Forbund

Sist oppdatert: August 2008