5000 leger usikre på å fortsette i jobben

Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0
Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0*
I en spørreundersøkelse svarer nesten 5000 leger at de er usikre på om de fortsatt vil være i jobben om to år. De mangler tro på framtiden i det offentlige helsevesenet.

Totalt svarte 9614 leger på Legeforeningens medlemsundersøkelse for 2023. De fleste svarene kom fra sykehusleger. De beskriver stressende arbeidsdager der de har stadig mindre mulighet for å påvirke egen arbeidssituasjon.

Leger på Akershus universitetssykehus (Ahus) mener situasjonen har oppstått fordi sykehusene har måttet spare så mye at det ikke en gang er ressurser til lovpålagte kurs og spesialisering.

Les mer i VG