Forslag om mindre detaljstyring av lærerutdanningen

– Mer profesjonsbygging

Student, foto Buro Millennial, fri bruk, Pexels.com
Student, foto Buro Millennial, fri bruk, Pexels.com*
Ekspertgruppe foreslår at elleve rammeplaner for lærerutdanningen bør bli redusert til en.

Khrono skriver at utvalget overleverte sin innstilling (pdf) torsdag til statsråd Oddmund Hoel. Arbeidet inngår i et arbeid for en overordnet tillitsreform.

– Dersom forslaget blir vedtatt innebærer det en betydelig desentralisering av norsk lærerutdanning. Rammeplanstyring har vært tolket både som sikring, men også som hinder i norsk lærerutdanning. Sentralstyringen blir nå oppfattet som et hinder for å få snu nedgangen i søkertallene til lærerutdanningen, sier Tom Skauge, leder for Profesjonsetisk nettverk i Norge

En viktig konklusjon i rapporten er at «endrede behov i samfunnet stiller nye krav til profesjonsbygging i og rundt lærerutdanningene. Nye og endrede behov både i lærerutdanningene, barnehage- og skolesektoren og samfunnet for øvrig aktualiserer en videreutvikling av lærerutdanningenes mandat og handlingsrom. Politiske ambisjoner og utfordringene nedfelt i ekspertgruppens mandat, samt utviklingstrekkene som har blitt identifisert i utdanningene og i barnehage- og skolesektoren, er viktige for utformingen av premisser for ekspertgruppens arbeid: Styring av lærerutdanningene skal være overordnet, styring av lærerutdanningene handler om profesjonsbygging, og styring av lærerutdanningene skal sikre samfunnets kompetansebehov. Disse premissene har gruppen lagt til grunn i det videre arbeidet.»

Les mer på Khrono