OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

Iden J., Dalilova K.B., Osmundsen K.S.: Digitaliseringsledelse

Publisert 2022

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

Jon Iden, Kjersti Berg Dalilova, Karen Sæbø Osmundsen: Digitaliserings­ledelse. En bok som diskuterer hva det innebærer å være en digital virksomhet, og hva verdi­skapende digitalisering krever.

Ungarn stopper global selskapsskatt

Viktor Orbán - European People's Party, CC BY 2.0

Viktor Orbán – European People’s Party, CC BY 2.0

Skattereformen er en del av en global avtale som ble oppnådd i fjor i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Den har blitt godkjent av 136 land som representerer mer enn 90 % av globalt BNP, skriver nettstedet nyheter i dag.