Norske bedrifter slipper unna med halv skatt

Regnskap, skatt foto kindelmedia, Pexels lisens

Regnskap, skatt foto kindelmedia, Pexels lisens

34 tusen bedrifter med overskudd betaler ikke skatt. Dette viser NRKs oversikt over hvor mye norske bedrifter betaler i skatt. – Dette snur skatte­diskusjonen på hodet, sier økonomi­professor. Men deler av avviket har naturlige forklaringer.

Dramatisk dødelighet i fiskeoppdrett 2023

Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens

Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens

Dødelig­heten innen lakse­opp­drett var rekordhøy i 2023. Både i andel av fisken som dør, og i abolutte tall var fjoråret et bunnår. Samtidig settes det rekord også i inntekter fra eksporten.

Naturrisikoutvalget for tydeligere statlige føringer

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Det regjerings­oppnevnte Natur­risiko­utvalget anbefaler flere grep for å unngå store konsekvenser av naturtap. De foreslår også at det opprettes et nytt utvalg som skal vurdere hvordan lovverket beskytter naturen.

Rekordutbytte for bankene: Grådige eller bare dyktige?

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Bankenes rentemargin var svært god siste år, og sørget for rekordhøye overskudd. En økonomiprofessor mener bankene, og spesielt DNB, kan gjøre mer for å hjelpe folk ut av matkøene.

Kalle Moene: for stor konsentrasjon av rikdom

Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0

Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0

Professor i økonomi Kalle Moene mente i Aarebrot-foredraget det er grotesk at en prosent av befolkningen kan få en så stor andel av samlet inntekt som den har i dag. Studiestøtten er for lav, hevdet han.

Flertall i Stortinget for bedre land-for-land-rapportering

Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.

Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.

Flertallet på Stortinget avviser regjeringens forslag om å ta i bruk EU sin utvannede standard for land-for-land-standard for regnskapsføring, ifølge Tax Justice Norge. I følge SV, AP og Sp gir ikke EU-direktivet tilstrekkelig åpenhet.