Naturrisikoutvalget for tydeligere statlige føringer

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Naturrisikoutvalget NOU 2:24

Det regjerings­oppnevnte Natur­risiko­utvalget anbefaler flere grep for å unngå store konsekvenser av naturtap. De foreslår også at det opprettes et nytt utvalg som skal vurdere hvordan lovverket beskytter naturen.

Rekordutbytte for bankene: Grådige eller bare dyktige?

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Bankenes rentemargin var svært god siste år, og sørget for rekordhøye overskudd. En økonomiprofessor mener bankene, og spesielt DNB, kan gjøre mer for å hjelpe folk ut av matkøene.

Kalle Moene: for stor konsentrasjon av rikdom

Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0

Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0

Professor i økonomi Kalle Moene mente i Aarebrot-foredraget det er grotesk at en prosent av befolkningen kan få en så stor andel av samlet inntekt som den har i dag. Studiestøtten er for lav, hevdet han.

Flertall i Stortinget for bedre land-for-land-rapportering

Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.

Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.

Flertallet på Stortinget avviser regjeringens forslag om å ta i bruk EU sin utvannede standard for land-for-land-standard for regnskapsføring, ifølge Tax Justice Norge. I følge SV, AP og Sp gir ikke EU-direktivet tilstrekkelig åpenhet.

Norske selskap er mest populære arbeidsgjevarar

Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0

Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0

I utrygge tider søkjer norske akademikarar framtida si i norske selskap. Men mellom IT-folk er Google den mest populære arbeidsgjevaren. Og Equinor leiar mellom ingerniørar og økonomar.

OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.