Ny forståelse av krenkelser opplæringsloven

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Regjeringen legger opp til at det ikke lenger bare skal legges vekt på elevens opplevelse når det skal avgjøres om det faktisk har skjedd en krenkelse. Flere lærere har blitt truet med oppsigelse, eller faktisk blitt sagt opp, uten at deres versjon er tillagt vekt.

Miljøorganisasjonar med ny oljerettssak mot staten

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Det blir omkamp i rettssaka mellom miljøorganisasjonane og staten om utlysing av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Organisasjonane meiner staten bryt Høgsterett sitt krav om utgreiing av klimakonsekvensar før godkjenning av nye felt.

Bredt Stortingsflertall for åpenhet i vindkraft

KNM Helge Ingstad, ved Hanøytangen, FotoFoto: Øyvind W. Olsen, Lisens: CC by-sa 4-0

KNM Helge Ingstad, ved Hanøytangen, FotoFoto: Øyvind W. Olsen, Lisens: CC by-sa 4-0

Bredt flertall på Stortinget gir regjeringen beskjed om å innføre krav om at vindindustrien rapporterer inn reelle eierforhold, også bakover i eierkjeden. Tax Justice Norge er fornøyd.