Forbrukarrådet klagar Meta inn for brot på personvernlover

Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

Meta vil bruke innhald du har publisert på platt­formene Facebook og Instagram til trening av kunstig intelligens. Du kan protestere, men det er ikkje heilt enkelt å finne fram til skjemaet.

Risiko for våpensalg til Russland: Oljefondet ut av selskap

Motor fra Weichai Power Co Ltd, skjermdump

Motor fra Weichai Power Co Ltd, skjermdump

Statens pensjonsfond utland selger seg ut fra tre selskaper etter bekymring for å bidra til våpensalg til Russland og Belarus, utvikling av atomvåpen, og grove overgrep i Myanmar.

Dramatisk dødelighet i fiskeoppdrett 2023

Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens

Fiskeoppdrett, foto Barnabas Davoti, Pexels lisens

Dødelig­heten innen lakse­opp­drett var rekordhøy i 2023. Både i andel av fisken som dør, og i abolutte tall var fjoråret et bunnår. Samtidig settes det rekord også i inntekter fra eksporten.

Juridisk fakultet, UiB, sier opp avtale med israelsk universitet

Juridisk fakultet Universitetet i Bergen, HMPinnsvinet, CC by sa 3.0

Juridisk fakultet Universitetet i Bergen, HMPinnsvinet, CC by sa 3.0

Styret ved Universi­tetet i Bergen har tidligere avvist akademisk boikott av Israel. Men nå har fakultets­styret ved Juridisk fakultet ved UiB avsluttet en samarbeids­avtale med Universi­tetet i Tel Aviv, med 6 mot 5 stemmer.

Rapport: Ingen av Nordsjø-landa har oljepolitikk i pakt med Paris

Fossilproduksjon i 5 Nordsjøland, Rapport Troubled Waters

Fossilproduksjon i 5 Nordsjøland, Rapport Troubled Waters

Noreg er ein versting mellom dei fem Nordsjø­landa når det gjeld omstilling av petroleums­verksemda til å stemme overeins med Parisavtalen. De fem landa kjem alle dårleg ut i ein rapport fra Oil Change International.

NABU ny samarbeidspartner for Profesjonsetisk nettverk

NABOU logo

NABOU logo

Ny samarbeids­partner for Profesjonsetisk nettverk: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Nettverkets formål er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, blant annet gjennom å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning.

UH-sektoren og bærekraftig omstilling: Handling eller grønnvasking?

FNs 17 bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål

Høyere utdanning har et ovordnet ansvar for å bidra med løsninger i møtet med klima- og naturkrise, og tiden er knapp. Men faren for grønnvasking er stor, mener tre høgskole- og universitets­personer i et innlegg i Khrono.

Tildelingsbrev: UH-sektoren har fått mål for 2024

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0

Berekraft rykkjer oppover på lista over viktige mål for universitets- og høgskulesektoren, og står no som mål nummer 2. Mål nummer 1 er kvalitet, mål nummer 3 er distriktspolitisk.