Profesjonsmeldingen: Mer praksis, enklere adgang

Profesjonsmeldingen Meld. St. 19, forside

Profesjonsmeldingen Meld. St. 19, forside

Regjeringen har lagt fram Profesjonsmeldingen, Stortingsmelding 19, der en mer praksisnær og mindre teoritung prosesjonsutdanning blir beskrevet. Fagmiljøene skal også få større tillit til å tilpasse utdanningen til lokale behov.

Særkrav hindrar at fleire kan bli sjukepleiarar

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

– Ansvarleg statsråd Sandra Borch bør ta seg ein prat med helse- og omsorgs­minister Ingvild Kjerkol, skriv Anne-Grethe Naustal og Randi Skår ved HVL i denne kronikken. Dei meiner karakterkrav frå vidaregåande ikkje gjev betre sjukepleiarar.

Sykepleie: Strid om Florence Nightingale i Bergen

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

– Lytt til Florence Nightingale. Hun var opptatt av arbeidsvilkår og kompetanse og ikke av varme hender. For å få flere menn inn i yrket og for at de skal bli der, må vi ta tak der det presser, skriver Terje Årsvold Olsen.

Reinhaldarane blei mindre sjuke under pandemien

Foto Matilda Wormwood, reinhald, pexels lisens

Foto Matilda Wormwood, reinhald, pexels lisens

Reinhaldarane i Helse Vest blei mindre sjuke då samfunnet stengde ned under pandemien. Ein rapport frå Helse Vest syner stor skilnader mellom yrkesgruppene. Dei som jobbar nærast på pasientane held seg oftast heime, og let vere å smitte pasientane.