Oljefondet stemmer mot klimaforslag

Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0
Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0*
Statens pensjonsfond utland – populært kjent som oljefondet – har vedtatt en klimahandlingsplan, men den er tilsynelatende ikke veldig viktig for hvordan fondet handler i fossilselskaper og banker de eier. I handlingsplanen slår fondet fast at det vil  engasjere seg for klimatilpassing i selskapene det har eierinteresser.

Framtiden i våre hender  (FIVH) har gitt ut en rapport der de undersøker hvordan oljefondet følger opp målsettingen i praksis. Opptellingen viser at av 16 eksempler på forslag til generalforsamlingene om klimatiltak, stemte oljefondet imot 9 av dem.

Les mer på msn