Fikk med flertall for gjennomgang av finansiering av utdanninger

Bilde fra pxhere.com. Fri bruk.

Bilde fra pxhere.com. Fri bruk.

Fremskrittspartiet fikk med nesten hele Stortinget på sitt forslag om gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning for å sikre tilstrekkelig finansiering av lærer-, ingeniørutdanning og andre utdanninger som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Flere er svært fornøyde med dette vedtaket.

NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette «ser ut til å være en treffsiker metode for valg av tilsynsobjekter».

Mange ferske ingeniører uten jobb

TEKNAs  arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 16 prosent av de nyutdannete ingeniørene står uten jobb, mens tallet for fem år siden bare var fire prosent. TEKNA har gjennomført undersøkelsen helt siden 1980-tallet. Den sjekker hvor mange ferske ingeniører som har fått seg jobb 1. november – et halvt år etter studieslutt.