Profesjonsmeldingen: Mer praksis, enklere adgang

Profesjonsmeldingen Meld. St. 19, forside
Profesjonsmeldingen Meld. St. 19, forside*
Regjeringens varsler i sin profesjonsmelding at profesjonsutdanningene skal bli mer praksisnære, mer fleksible og mer tilgjengelige for nye søkere.

Norge mangler sykepleiere, lærere og ingeniører, særlig i Nord-Norge.

Regjeringen mener mer vekt på praksis i utdanningsløpet skal gjøre utdanningen mer relevant. Flere utdanningsløp er blitt for teoritunge.

Fagmiljøene skal få større frihet til å endre utdanningsløpene slik at de styrker sin faglige egenart og er bedre tilpasset behov i ulike landsdeler. «Vi lyttar til dei som utdannar lærarane og sjukepleiarane, og vil gje dei meir tillit og fagleg fridom, seier utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) på Regjeringens nettside.

Stortingsmeldingen varsler at søkerne skal få flere veier inn til opptak. Realkompetanse skal få økt vekt, bl.a. vil Regjeringen åpne for forsøk med kvalifisering fra fagbrev til sykepleieryrket.

Last ned stortingsmeldingen her.