NAV og departementet hovedansvarlige for NAV-skandalen

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.

6000 NAV-saker må gjennomgås av tingrettene

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

Den siste dommen i NAV-skandalen ble felt to uker etter at Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli ble varslet om NAV-feilen, som førte til at minst 48 personer feilaktig ble dømt for bedrageri. En mann fra Austefoll ble 17. september dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for bedrageri av 530.000 kroner. Dette var åtte måneder etter at NAV først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på kritikken fra Trygderetten av feilaktig lovforståelsen i sakene.

– Nesten mer ensomt i landskap enn på cellekontor

nav logo

nav

Etter at NAV-ansatte ble flyttet til åpent landskap, føler de seg mer slitne når de går hjem etter endt arbeidsdag enn da de jobbet på cellekontor. Rapportene til tillitsvalgte på NAVs avdeling for Familie- og pensjonsytelser tyder på at de ansatte bruker mye krefter på å stenge ute lyd- og synsinntrykk for å klare å konsentrere seg om arbeidsoppgavene. De mener også det er blitt vanskeligere å samarbeide og rådføre seg med kolleger.