– Dør den liberale verdensordenen i Gaza?

Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0

Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0

– I store deler av den ikke-vestlige verden stiller man rettelig spørsmålet om Russlands opptreden i internasjonal politikk virkelig er verre enn Israels når den måles opp mot den liberale internasjonale ordenens angivelige idealer, skriver Jo Jakobsen på forskersonen.no

UH-sektoren og bærekraftig omstilling: Handling eller grønnvasking?

FNs 17 bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål

Høyere utdanning har et ovordnet ansvar for å bidra med løsninger i møtet med klima- og naturkrise, og tiden er knapp. Men faren for grønnvasking er stor, mener tre høgskole- og universitets­personer i et innlegg i Khrono.

Stategisk utsvelting i Gaza

Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0

Gaza 10.2023. Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3.0

Ved årsskiftet leid over ein halv million av katastrofal mangel på mat. – Det er ikkje komplisert å ta parti med menneskeverd: Vi må stå fjellstøtt ved retten til livreddande hjelp for vanlege menneske (og born) i krig, skriv Seniorforskar ved NUPI Thor Olav Iversen.

Særkrav hindrar at fleire kan bli sjukepleiarar

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

– Ansvarleg statsråd Sandra Borch bør ta seg ein prat med helse- og omsorgs­minister Ingvild Kjerkol, skriv Anne-Grethe Naustal og Randi Skår ved HVL i denne kronikken. Dei meiner karakterkrav frå vidaregåande ikkje gjev betre sjukepleiarar.

Sykepleie: Strid om Florence Nightingale i Bergen

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

– Lytt til Florence Nightingale. Hun var opptatt av arbeidsvilkår og kompetanse og ikke av varme hender. For å få flere menn inn i yrket og for at de skal bli der, må vi ta tak der det presser, skriver Terje Årsvold Olsen.