KI-lov: Forhandlingar mellom EU-parlamentet og kommisjonen

Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0

Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0

EU si lov om kunstig intelligens nærmar seg å bli vedteken, når no parlamentet og kommisjonen forhandlar om ein endeleg tekst. Men lova handlar ikkje om ChatGPT, men om nokre konkrete måtar kunstig intelligens blir brukt på i praksis.

Wozniak, Musk med opprop om pause i KI-eksperimenter over ChatGPT-4

Steve Wozniak. Foto: Gage Skidmore. Beskåret. CC by-sa 3.0

Steve Wozniak. Foto: Gage Skidmore. Beskåret. CC by-sa 3.0

Steve Wozniak, Elon Musk og tusenvis av med­under­skrivere fra it-indust­rien ber om pause i utvik­lingen av kunstig intelligens (KI). De mener KI er i ferd med å bli en stor fare for samfunnet og menneskeheten.

Bergen Media City og UiB vil utvikle ansvarlig medieteknologi for 300 millioner

Media City Bergen logo

Media City Bergen logo

Visjonen for Media City Bergen var å styrke samarbeidet mellom partnerne og bli en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi. Nå er visjonen omsatt i en konkret plan om å etablere et MediaFutures, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Media City Bergen, med et totalt budsjett på over 280 millioner kroner. Av dette vil partnerne bidra med over 111 millioner, mens resterende er søkt om fra Forskningsrådet.

Matematikere slutter med robottrading

Control Center Board Circuits Digitization cc0

Control Center Board Circuits Digitization cc0

Intelligent Trading tjente 266 millioner i 2017. Det norske investeringsselskapet grunnlagt av matematikere gjorde det stort på algoritmebasert trading. Det var det siste året selskapet drev slik handel av verdipapirer. Etter at mange andre investorer fulgte etter med egne algoritmer, fant matematikerne ut at de ville slutte helt med robottrading.