NTNU med varsame retningsliner for bruk av KI

Eve av JCThornton, Devianart, CC-by 3.0

Eve av JCThornton, Devianart, CC-by 3.0

Er IT-avdelinga dei rette til å utforme retningsliner for bruk av kunstig intelligens? KI-professor Morten Goodwin meiner ikkje det, og vil at folk må få prøve det ut. På NTNU er dei meir varsame: du veit ikkje kor data tek vegen, seier dei.

Ethics & International Affairs: Issue on autonomous lethal weapons

Ethics and international Affairs 37 3 cover

Ethics and international Affairs 37 3 cover

The highlight of the fall 23 issue of the Cambridge University Press journal is a roundtable organized by Josephine Jackson on global governance and lethal autonomous weapons systems (LAWS).

OpenAI: Kapitalen vinn over etikken

OpenAI. Foto Jernej Furman, Flickr, CC BY 2 0

OpenAI. Foto Jernej Furman, Flickr, CC BY 2 0

Professor Katharina Pistor, Columbia Law School, meiner etikken ikkje hadde ein sjanse då OpenAI-sjef Sam Altman blei sparka av eit idealistisk styre i selskapet. Pengemakta, ved Microsoft, fekk han opp i sjefsstolen att.

KI-lov: Forhandlingar mellom EU-parlamentet og kommisjonen

Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0

Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0

EU si lov om kunstig intelligens nærmar seg å bli vedteken, når no parlamentet og kommisjonen forhandlar om ein endeleg tekst. Men lova handlar ikkje om ChatGPT, men om nokre konkrete måtar kunstig intelligens blir brukt på i praksis.

Wozniak, Musk med opprop om pause i KI-eksperimenter over ChatGPT-4

Steve Wozniak. Foto: Gage Skidmore. Beskåret. CC by-sa 3.0

Steve Wozniak. Foto: Gage Skidmore. Beskåret. CC by-sa 3.0

Steve Wozniak, Elon Musk og tusenvis av med­under­skrivere fra it-indust­rien ber om pause i utvik­lingen av kunstig intelligens (KI). De mener KI er i ferd med å bli en stor fare for samfunnet og menneskeheten.