– Akademisk frihet bør vernes av Grunnloven

Akademisk frihet er lovfestet i Universietets- og høyskoleloven. Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forkningsetiske komtité for samfunnsvitenskap og humaniora, mener at det ikke er nok. – Dette er en grunnleggende verdi for samfunnet, ikke bare for akademikerne. Det må anerkjennes i Grunnloven, sier han til forskning.no.