NABU ny samarbeidspartner for Profesjonsetisk nettverk

NABOU logo

NABOU logo

Ny samarbeids­partner for Profesjonsetisk nettverk: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Nettverkets formål er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, blant annet gjennom å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning.

Som Sisyfos: Faglig motmakt i det nye arbeidslivet

Publisert 2014

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Isak Lekve finn i PhD-avhandlinga si i sosiologi at det finst vitalitet på grunnplanet i fagrørsla, men at det går føre seg ei gradvis overføring av makt frå arbeidstakar til arbeidsgjevar. Det heng saman med dei strukturelle endringane i arbeidslivet.

Ukrainakrigen ga 334 milliardar til oljefondet

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Krig og struping av russisk gass til Europa førte til at gassprisane steig til himmels under det første året av krig i Ukraina. To masterstudentar rekna ut kor mykje Noreg tente på høg gasspris.