Etikkdagar ved Høgskulen på Vestlandet

Gjennom fleire år har Profesjonsetisk nettverk vore med og arrangere etikkdagar ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Arrangementet er gratis og ope for alle interesserte. Samarbeidspartnarar er

  • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)
  • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)
  • Institutt for økonomi og administrasjon (IØA)

Her finn du plakatar med program for alle åra arrangementet har blitt gjennomførte (lenkar til pdf-ar av fullstendige program).