Kraftig økning i drap med skytevåpen

Revolver, foto Pixabay, pexels lisens
Revolver, foto Pixabay, pexels lisens*
I 2023 ble det drept flere mennesker med skytevåpen enn på 20 år. VG har kartlagt alle drap i Norge fra 2000 til i dag. I 2002 var det 16 drap med skytevåpen i Norge. Siden har antallet gått ned, fram til 2020, da det ikke var noen slike drap. Men året etter var det 9 drap med skytevåpen. Hittil i år er allerede like mange skutt og drept.

Politiet har tatt i bruk et elektronisk verktøy som hver dag søker på personer med våpenlisens, for å sjekke om de våpenet bør tilbakekalles.

De fleste drap med skytevåpen skjer i nære relasjoner. Men flest personer blir drept med stikkvåpen.

Les mer i VG