Atomtrussel øker: Beredskapslager av jod-tabletter nødvendig

Photo: 洁伟 王, Nuclear-icon licence CC-BY-SA-2.0. Flickr.com

Photo: 洁伟 王, Nuclear-icon licence CC-BY-SA-2.0. Flickr.com

Kriseutvalget for atomberedskap mener at faren for at befolkningen skal bli utsatt for radioaktiv stråling har økt. Det henger sammen med økt trafikk av atomdrevne skip langs kysten, eldre atomkraftverk og økt terrortrussel.