OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

Vegvesenet føreslår høgare terskel for 4-felts motorveg

E18 ved Kristiansand Dyrepark, foto Devo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

E18 ved Kristiansand Dyrepark, foto Devo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vegvesenet vil nedskalere: Ikkje alle motorvegar treng 110 km/t, dei kan også byggjast for 90-110 km/t. To/tre-felts veg er òg tenleg i mange tilfelle, meiner etaten.