Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Frankrike forlater avtale om beskyttelse av fossil-investorer fra politikkendringer

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by 2.0.jpg

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by 2.0.jpg

Frankrike, Italia, Spania, Nederland og Polen har så langt trekt seg fra ECT-avtalen. Det er en avtale som beskytter fossilindustrien fra politikkendringer som truer profitten deres. Norge er fortsatt tilsluttet avtalen.

Klårare krav til haldbare, ombrukbare og reparerbare produkt fra EU

EU handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU handlingsplan for sirkularokonomi

Den nye handlingslanen for sirulær-økonomi som EU lanserte i mars, markerer ei klår skjerping av tilråingane samanlikna med den fem år eldre planen, skriv Eléonore Maitre-Ekern, post-doktor og deltakar i SMART-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Ho peiker først og fremst på at hovudprioriteten no er målet om at produket skal vere haldbare, ombrukbare, og moglege å reparere. Droppa er effektivitet, som fram til no har vore hovudfokus for EU på dette området.

Handlingsplan for sirkulærøkonomi frå EU

EU-kommisjonen header

EU-kommisjonen-header

EU-kommisjonen har lansert ein handlingsplan for sirkulærøkonomi. Planen er ein sentral del av det omfattande European Green Dealprosjektet.

Planen for sirkulærøkonomi omfattar både lovendringar, nye forskrifter og andre tiltak for å endre produksjons- og forbruksmønsteret i unionen. Hovudpunkta er: