Planetære tålegrenser: seks av ni er passert

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

For første gang er alle de ni tålegrensene for global bærekraft definert og status analysert. Konklusjonen fra Stockholm Resilience Centre er at seks av de ni grensene er passert.

OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

NORDPRO-konferansen Gøteborg 21-23.11. 2023

Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0

Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0

Sted: Göteborg, Wallenberg konferenscenter

Starter: 21. november 2023
Slutter: 23. november 2023

Årets NORDPRO-konferanse vil fokusere på profesjonene innenfor organisasjoner, der profesjonsutøving blant annet blir påvirket av skiftende policies og styringsideal i organisasjonen.

NEON-dagene 2023

Sted: Radisson Blu Hotel Royal Garden, Trondheim

Starter: 21. november 2023
Slutter: 23. november 2023

NEON-dagene 2023 vil bli arrangert den 21. – 23. november i Trondheim med NTNU som vertskap.