Kontakt Profesjonsetisk nettverk

Kontakt oss på epost admin(alfakrøll)profesjonsetikk.no

Leder, arbeidsutvalget:
Tom Skauge
Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen
E-post: tom.skauge(alfakrøll)hvl.no

Vara: Turid Aarhus Braseth, HIB

Epost: Turid.Aarhus.Braseth(alfakrøll)hvl.no

Medlemmer/varamedlemmer, arbeidsutvalget:

Patrick Kermit
Førsteamanuensis, NTNU – Høgskolen i Sør-Trøndelag
E-post: patrick.kermit(alfakrøll)ntnu.no

Vara: Siri Granum Carson, NTNU
Epost: siri.granum.carson(alfakrøll)ntnu.no

Solveig Botnen Eide
Dr. Art. Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon: 38141609,
E-post: solveig.b.eide(alfakrøll)uia.no
Fagområder i nettverket: Medisin, helse- og sosialfag

Vara: Hans Grelland, UIA
Epopst: hans.grelland(alfakrøll)uia.no

Andreas Eriksen 
Høgskolen i Oslo og Akershus / SPS. 
Epost: Andreas.Eriksen(alfakrøll)oslomet.no

Vara: Edmund Henden, HiOA/SPS

Fritz Leo Breivik
Førstelektor, Universitetet i Nordland,
Telefon: 4748216885,
E-post:  fritz.l.breivik(alfakrøll)nord.no
Fagområder i nettverket: Journalistikk, media og kommunikasjon

Lars Jacob Tynes Pedersen
Cand. Merk. Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Telefon: 91120284
E-post: lars.pedersen(alfakrøll)nhh.no
Fagområder i nettverket: Pedagogikk og utdanning, Økonomi og næringsliv

Jens Erik Paulsen
Dr. Art. Postdoktor/Forskningsleder, Politihøgskolen Oslo
Telefon: 22958308
E-post: j.e.paulsen(alfakrøll)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket: Kultur, religion og filosofi, Medisin, helse- og sosialfag, Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser: Forholdet rollemoral/profesjonsetikk

Gudmund Waaler, Sjøkrigsskolen.