‘Folk flest’ globalt: minst klimautslipp, størst tap

World Inequality Report 2023
World Inequality Report 2023*
Climate Inequality Report 2023 undersøker forholdet mellom klima og inntekt i forskjellige grupper av verdens befolkning. Det viser seg at de 50 prosent fattigste må ta 75 prosent av inntektstapet som hittil er forårsaket av klimaendringene. Samtidig innehar denne gruppa bare 2 prosent av den globale eiendommen – eller kapasiteten til å finansiere endring og tilpassing. og de står for 12 prosent av de globale utslippene.

I motsatt ende av skalaen finner vi de ti prosent rikeste, som sitter på 76 prosent av verdens eiendom, men som bare må ta tre prosent av inntektstapet. Samtidig står de for 46 prosent av de globale utslippene.

Les mer Global Research Programme on Inequality