UH-sektoren og bærekraftig omstilling: Handling eller grønnvasking?

FNs 17 bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål

Høyere utdanning har et ovordnet ansvar for å bidra med løsninger i møtet med klima- og naturkrise, og tiden er knapp. Men faren for grønnvasking er stor, mener tre høgskole- og universitets­personer i et innlegg i Khrono.

750 millioner kroner lyses ut til Grønn plattform

Grønn Plattform, støtte fra Forskningsrådet

Grønn Plattform, støtte fra Forskningsrådet

Grønn Plattform, støtte fra Forskningsrådet*4. mai er fristen for å sende inn en skisse som grunnlag for søknad om støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. 750 millioner har regjeringen satt satt av til 3-årige grønne samarbeidsprosjekter. –