Er vannkraft ‘strategisk’ null-utslipps­teknologi?

Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed

Haugsjå Dam, foto Kraftmuseet, CC BY-SA 4.0 Deed

Vannkraft­industrien ønsker samme fordeler som sol og vind i EUs lovverk for null­utslipps­teknologi. Men det er ikke selvsagt i EU, der også atomkraft er delvis akseptert blant de innvidde teknologiene.

Equinior-eiere: lite troverdig omstillingsplan

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Equinor har mål om å bli et «netto null-ustlipp» selskap i 2050. Men flere av eierne mener målet ikke er troverdig uten klarere planer for kutt av utslippene fra kundenes brenning av olje og gass.

Planetære tålegrenser: seks av ni er passert

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

Åplanetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

For første gang er alle de ni tålegrensene for global bærekraft definert og status analysert. Konklusjonen fra Stockholm Resilience Centre er at seks av de ni grensene er passert.

Miljøorganisasjonar med ny oljerettssak mot staten

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Det blir omkamp i rettssaka mellom miljøorganisasjonane og staten om utlysing av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Organisasjonane meiner staten bryt Høgsterett sitt krav om utgreiing av klimakonsekvensar før godkjenning av nye felt.

Analyse av klimaskade: fossilselskaper skylder 209 milliarder USD i året

Saudi Aramco oljerørledning, Jubail panoramio. Foto: Suresh Babunair, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Saudi Aramco oljerørledning, Jubail panoramio. Foto: Suresh Babunair, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

For første gang har forskere beregnet et beløp de største fossilselskapene bør kompensere skadelidte lokalsamfunn med. Beløpet er enormt, men inkluderer likevel ikke diverse skader som vanskelig kan kvantifiseres i penger.

30 milliarder i naturskadar på 10 år

Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0

Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0

Kvikkleire­skredet i Gjerdrum var den største naturskade­katastrofen i Noreg gjennom i moderne tid. 7 av dei 10 åra med høgast utbetalingar for naturskadar, var i løpet av dei siste 10 åra. 30 milliardar kroner er utbetalt for skadar på bygningar og innbu.

Frankrike forlater avtale om beskyttelse av fossil-investorer fra politikkendringer

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by 2.0.jpg

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by 2.0.jpg

Frankrike, Italia, Spania, Nederland og Polen har så langt trekt seg fra ECT-avtalen. Det er en avtale som beskytter fossilindustrien fra politikkendringer som truer profitten deres. Norge er fortsatt tilsluttet avtalen.