– Investeringsnivået på sokkelen hindrer overgang til grønn forskning

Njord_A_Tom-Jervis_wikimedia_CC-by-2.0

— Når myndighetene gjør det de kan for å stimulere aktiviteten på norsk sokkel, inkludert rekordtildeling av nye letelisenser, hindrer det vridningen fra fossil til grønn forskning. Dette sier professor William Helland-Hansen til Khrono.no. Helland-Hansen er professor i geologi ved Universitetet i Bergen, og har gjennom mange år forsket på oljeleiting.

Les mer...

2014 varmeste registrerte år hittil

2014 varmeste år hittil

Forskere fra NASAs Goddard Institutt og US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har funnet at 2014 er det varmeste året som hittil er registrert. Det betyr at 14 av de 15 varmeste registrerte årene har vært etter årtusenskiftet.