UH-sektoren og bærekraftig omstilling: Handling eller grønnvasking?

FNs 17 bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål*
Tiden er knapp for at høyere utdanning skal rustes til å møte samfunnets utfordringer og kandidatenes behov for kompetanse, skriver Erik Knain (Forsknignsdekan, UiO), Tom Skauge (Førsteamanuensis HVL) og Stig A. Larssæther (Seniorrådgiver, NTNU) i en artikkel på Khrono. De peker på fire momenter de mener er viktige for at dyptgripende endringer skal oppnås i høyere utdanning.

  • Ikke miste kompleksiteten av syne. Interaksjonen mellom økonomisk, sosial og klima- og miljømessig bærekraft er viktig. Bærekraft må ikke gjøres til et ‘ensidig teknisk anliggende’.
  • Begrepet bærekraft har ikke noe entydig, stabilt  innhold, men må utforskes i møte med ulike praksisfelt og utfordringer.
  • Tverrfaglige diskusjoner er nødvendig for å lykkes med å integrere bærekraft i ulike emner selv om det ikke er hovedtema.
  • Studentenes erfaringer er en viktig ressurs i undervisningen.

De tre advarer mot at grønnvasking kan bli et viktig hinder for å oppnå sentrale bærekraftsmål.

Les artikkelen på Khrono