Frøbankar: siste skanse i forsvaret mot trugande matkrise

Svalbard Global Seed Vault, foto Frode Ramone, CC BY 2.0( cropped)

Svalbard Global Seed Vault, foto Frode Ramone, CC BY 2.0( cropped)

1.700 frøbankar rundt i verda skal verne om kulturplantene om det verste skulle skje. Og på Svalbard skal det vere eit duplikat av alle frø som er lagra i andre frøbankar.