Europe Sustainable Development Report 2023/24

EU sustainable DGs 23 24 report
EU sustainable DGs 23 24 report*
EU sustainable DGs 23 24 report

Fremgangen EU hadde i måloppnåelsen for bærekraftsmålene innen 2030 har stoppet opp ifølge den nye bærekraftsrapporten Europe Sustainable Development Report 2023/24 (pdf).
Det er store forskjeller i resultat fra ulike EU-land. Måloppnåelse varierer fra 80% Nord Europa til 30% i flere kandidatland. Men mindre enn en tredel av SDG målene er nådd eller er i rute til å bli nådd innen 2030 i kandidatlandene.

Av de 34 land som er undersøkt ligger Norge på en 5. plass i måloppnåelse, men på topp i «Leave no behind» indeksen.
Rapporten identifiserer 10 prioriterte politikk områder for at Eu skal nå sine bærekraftsmål.

Last ned rapporten (pdf 16,9 MB)